Våra avdelningar

Barn gungar. Barn gungar. Foto: Claudia Fried

Avdelningarna är anpassade efter barnens ålder och utveckling. Miljöerna är utformade för att stimulera barnens utforskande, intressen och behov.

Vi strävar efter att de pedagogiska miljöerna på Eken kännetecknas av utforskningsbart, inspirerande och fascinerande material samt lekmöjligheter, lärande och utforskande utifrån barnet som subjekt. Vi har ett stort samarbete mellan våra avdelningar både inne och ute.

Team 1 - Igelkotten, Ekorren och Vargen

Här går våra barn som är 1-3 år.

Team 2 - Talgoxen och Myran

Här går våra barn som är 2-4 år.

Team 3 - Humlan, Räven och Björnen

Här går våra barn som är 4-5 år.

Senast uppdaterad: 26 oktober 2021