Organisation och ledning

Räven 4 Foto: Jenan Loffti

Förskolan Eken är en av tre förskolor i Södra Handens förskoleområde. På Eken finns det sex avdelningar och vi arbetar i arbetslag, bestående av förskollärare och barnskötare.

I Södra Handens förskoleområde samarbetar vi både mellan avdelningarna på varje förskola samt mellan förskolorna i vårt område. 

På våra förskolor arbetar vi i arbetslag med förskollärare och barnskötare, men samarbetar mycket över avdelningsgränserna. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga och att alla är lika viktiga oavsett yrkeskategori. Förskolläraren har dock ett särskilt ansvar och ska leda och fördela arbetet på sin avdelning. Vi ser dock att det är hela arbetslaget som tillsammans bygger upp kvaliteten och driver arbetet på avdelningen.

I vår organisation finns det ateljéristor, pedagogistor, en IKT-ansvarig och en som arbetar med mångfaldsfrågor. Ledningsruppen finns till för att handleda och coacha pedagogerna i verksamheten. 

 

Senast uppdaterad: 23 juni 2021