Vår förskola

Utsikt från Räven Utsikt från Räven Foto: Annika Avrin

Förskolan Eken ligger naturskönt i södra Handen och ingår tillsammans med Eken, Tallen och Finska förskolan Kantele i Södra Handens förskolor. . Förskolan Eken har 8 avdelningar uppdelade på åldershomogena grupper, 1–2 år, 2–3 år och 4–6 år.

På Eken vill vi att barn, föräldrar och personal är delaktiga och medverkar till att var och en får tilltro till sin egen förmåga, och att olikheter har ett värde – för då kan vi lära av varandra.

På Eken är miljön utmanande och inspirerande med engagerade pedagoger som ser och skapar möjligheter och trygghet.

På Eken ska barnen uppleva att de kan erövra världen.

Senast uppdaterad: 23 augusti 2022