Vår förskola

Förskolan Eken ska få en nybyggd förskola som beräknas vara klar december 2021. Vi har under tiden som de bygger vår nya förskola flyttat in i Tallens gamla tillfälliga lokaler på Eskilsvägen 10, i hus A och D. Förskolan Eken ligger centralt i Haninge och ingår tillsammans med Kastanjen och Tallen i Södra Handens förskoleområde. Förskolan har sex avdelningar uppdelade på åldershomogena grupper, 1–2 år, 2–3 år och 4–6 år.

På Eken vill vi att barn, föräldrar och personal är delaktiga och medverkar till att var och en får tilltro till sin egen förmåga, och att olikheter har ett värde – för då kan vi lära av varandra.

På Eken är miljön utmanande och inspirerande med engagerade pedagoger som ser och skapar möjligheter och trygghet.

På Eken ska barnen uppleva att de kan erövra världen.

Senast uppdaterad: 3 februari 2021