Ansök om förskoleplats

Välkommen att ansöka om förskoleplats hos oss. Ditt barn kan börja på förskolan tidigast när det fyllt ett år. Tänk på att ansöka om plats i god tid.

Alla förskolor och familjehem i kommunen har en gemensam kö, och du kan välja upp till fem alternativ i din ansökan. Ansök gärna minst fyra månader innan önskat placeringsdatum. Kommunen har platsgaranti, vilket innebär att du har rätt att få en förskoleplats fyra månader efter att du har ställt dig i kö. Vår administrativa handläggare skickar ut ett brev med erbjudande till er vårdnadshavare. När ni har tackat ja till erbjudandet, skickas ett placeringsbeslut till den förskola ni valt och blivit placerad på.

När förskolan mottagit ert placeringsbeslut tar förskolan kontakt med er och skickar information kring inskolningen och förskolans verksamhet.

Senast uppdaterad: 12 juli 2018