Inskolning på förskolan

Konstverk utomhus. Konstverk utomhus. Foto: Claudia Fried

En helt ny värld öppnar sig för de barn som börjar på förskolan. Oavsett hur gammalt barnet är så kan det behövas en introduktion till livet på en förskola.

Vi försöker att så långt det är möjligt se till barnets individuella behov och föräldrarnas önskemål. Målet är att förälder och barn ska få en bra start på sin tid i förskolan och uppleva tillhörighet.

I Södra Handens förskolor tillämpar vi föräldraaktiv inskolning där förälder och barn är med hela dagen på förskolan under cirka tre dagar eller enligt överenskommelse. Barnen skolas in tillsammans med andra barn och erbjuds aktiviteter som speglar vår verksamhet.

Introduktion under pandemin

Då vi i Sverige har sett en hög smittspridning av Covid-19 ser introduktionen för närvarande lite annorlunda ut. Den vanliga introduktionen med 3 heldagar är nu förlängd med kortare dagar och kan ta upp till 3 veckor utifrån det enskilda barnets behov. Introduktionen sker utomhus. Under introduktionen rekommenderar vi att vårdnadshavarna använder munskydd.

Första dagen kommer barn och föräldrar till ett samtal. Sedan följer introduktionsdagarna då barn och vårdnadshavare deltar i förskolans verksamhet. Barn, föräldrar och pedagog skapar tillsammans tryggheten under introduktionen och följer upp den kontinuerligt. Uppföljningssamtal sker efter ca 1 månad.

Syftet med föräldraaktiv inskolning

Skapa delaktighet

Genom att föräldern är närvarande i tre hela dagar får de en inblick och är delaktiga i den värld deras barn kommer att vistas i.

Ge trygghet

Barnet kan i sällskap av sin förälder bekanta sig med allt nytt och spännande på förskolan utan att vara orolig för att föräldern ska försvinna.

Bygga relationer

Pedagoger, barn och föräldrar ges möjlighet att bygga upp en förtroendefull relation till varandra.

Så här går det till

  • Dag 1: Introduktion: Enskilt inskolningsmöte med barn/förälder på förskolan (tid meddelas i ett välkomstbrev).
  • Dag 2–4: Barn och förälder är på förskolan och deltar i alla aktiviteter (tid meddelas i ett välkomstbrev).
  • Veckan som följer efter inskolningen går barnet sina ordinarie tider eller enligt överenskommelse. Det kan behövas någon extra dag eller kortare vistelsetider under en period.
  • En tid efter avslutad inskolning erbjuds ni föräldrar ett kortare uppföljningssamtal om hur inskolningsperioden varit.

Senast uppdaterad: 31 mars 2021