Vår närmiljö

Slätmossen Foto: Annika Avrin

Förskolan Eken ligger centralt i södra Handen med närhet till många parker och grönområden. Vi har gångavstånd till kommunens Kulturhus, Rudans friluftsområde, Slätmossens naturpark och direktbuss till Tyresta by.

Tillsammans med barnen utforskar vi och lär känna vår närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att få bekanta sig med det lokala kulturlivet.

Med utforskningsbara och utmanande miljöer vill vi fånga barnens intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Att ge barnen en kunskap om hur egna handlingar påverkar miljön och utveckla en förståelse för naturvetenskap och samband i naturen. Även kunskap om växter, djur och enklare kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Senast uppdaterad: 15 augusti 2018