Utvecklingsdag

Där föräldrar bedömer att de inte kan ordna sin barnomsorg själva under den dagen kommer FÖRSKOLAN EKEN att hålla öppet för de barn som behöver omsorg den dagen. Under denna dag kommer det att vara vikarier som arbetar.


Från:
Till:
Startdatum måste vara före slutdatum.
Kategori: Alla Frisökning: - Datum: 2023-03-24 och framåt