Klämdag 27 maj

Datum:
Plats:

Med klämdag menas en vardag som infaller mellan två helgdagar eller mellan en helgdag och en lördag. Klämdagen är, för många av kommunens anställda som arbetar dagtid mellan kl 7–19, en ledig dag.

Fredagen den 27 maj 2022 är beslut om klämdag och förskolan är stängd.

Senast uppdaterad: 6 maj 2022